JZ玖姿官方服务号爱你久玖抽0.39-1.69元微信红包奖励

发布时间:2个月前   游览量:856   

活动介绍:

参加JZ玖姿举办的“豪礼放送爱你久玖”微信小游戏抽红包活动,通过进去微信活动里参加小游戏,左右移动购物袋,看准时间接下掉落的爱心,在规定时间内,接到爱心越多分数越高,收集到足够的分数就能参与抽奖,每个微信进去可以直接有2次游戏机会,分享还可以增加机会,有机会抽到0.38-1.68元微信红包红包非必中。

活动时间:

2020年2月14日-2月23日

活动奖励:

0.39-1.69元微信红包

立即参与:微信扫描下面二维码关注【JZ玖姿官方服务号】并点击菜单栏【爱你久玖】-【领取红包】进去参加

小编提示:每个微信初始有2次游戏机会,每分享1次还额外增加1次机会,红包非必中

JZ玖姿官方服务号爱你久玖抽0.39-1.69元<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a><a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>红包</a>奖励


请发表您的评论
友情链接: 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群